Close

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் துணை குலுக்கல் முறையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திர ஒதுக்கீடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது