ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
கனிம வள அறிக்கை 20/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(8 MB)
மாவட்ட தொகுப்பு 28/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(22 KB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 28/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)