எந்த பதவியில் யார்

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி தொலைநகல்
மாவட்ட ஆட்சியர். திரு.ஆ.அண்ணாதுரை, இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrtnj[at]nic[dot]in+91-944417900004362-230857
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர். திரு. N. சக்திவேல்மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tntnj[at]nic[dot]in+91-9445000923
திட்டஇயக்குநர். திரு.P.மந்திராசலம்திட்டஇயக்குநர்drdatnj[at]nic[dot]in+91-7373704214