Close

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (TAMCO) மூலம் செயல்படுத்தப்படும் கடன் திட்டங்களுக்கு நடைபெறவுள்ள கடன் வழங்கும் முகாமிற்கு தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (TAMCO) மூலம் செயல்படுத்தப்படும் கடன் திட்டங்களுக்கு நடைபெறவுள்ள கடன் வழங்கும் முகாமிற்கு தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (TAMCO) மூலம் செயல்படுத்தப்படும் கடன் திட்டங்களுக்கு நடைபெறவுள்ள கடன் வழங்கும் முகாமிற்கு தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன 01/08/2018 31/08/2018 பார்க்க (47 KB)