வங்கி

இந்தியன் வங்கி தஞ்சாவூா்

எண். 3241653,தெற்கு தெரு, தஞ்சாவூா் - 613009


தொலைபேசி : 04362-239029

பாரத ஸ்டேட் வங்கி

ராஜாமிராசுதார் மருத்துவமனை சாலை, தஞ்சாவூா் - 613001


தொலைபேசி : 04362-230782